Gepubliceerd:
Laatste update:

3 maart Regiodebat Nederweert

NEDERWEERT - Je bezighouden met politiek is voor veel jongeren niet zo vanzelfsprekend. Maar je kunt er zoveel mee bereiken. Meedenken over belangrijke onderwerpen, meedenken over de toekomst die voor je ligt. Het gemeentebestuur Nederweert is daarom ook enthousiast over de jongerenraad in Nederweert. Een aantal jonge inwoners nam eind vorig jaar daartoe het initiatief en met succes. Momenteel zijn de jongeren bezig met een grote klus: het organiseren van een verkiezingsdebat op vrijdag 3 maart. Het belooft een boeiende avond te worden in De Pinnenhof. Vijf kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben al toegezegd mee te werken. 

In het najaar van 2016 pakte een aantal jongeren in Nederweert zich samen om de mogelijkheden van een jongerenraad te onderzoeken. Er vond onder meer een gesprek plaats met burgemeester Evers die het initiatief omarmde. Op vrijdagavond 14 oktober was de eerste informatiebijeenkomst in het gemeentehuis.                                                                                       

Eerste bijeenkomst
“De opkomst was goed en er heerste een prima sfeer. De fractievoorzitters van alle politieke partijen vertelden over hun drijfveren en ambities en we kregen een rondleiding door het gemeentehuis. We hadden het misschien iets drukker verwacht, maar we zijn met een enthousiaste groep verder kunnen gaan.” Aan het woord is Davy Gerris, één van de kartrekkers van de Jongerenraad Nederweert.

Evenementenbeleid besproken
In december hield de jongerenraad een bijeenkomst over het evenementenbeleid. Er meldde zich vervolgens meer geïnteresseerde jongeren. “Dat was een stimulans voor ons om op deze manier door te gaan”, aldus Gerris. Naast Gerris vormen Ramon Janssen, Kevin Bax, Justin Bax en Martin van Montfort de vaste kern. Al snel kwam het idee op om een verkiezingsdebat te organiseren.

Aan de slag
“Er was opnieuw contact met de gemeente om te kijken of men hierin samen op kunnen trekken. Dat bleek het geval en dus zijn ze aan de slag gegaan.” De jongerenraad benaderde de politieke partijen met de vraag of ze kandidaten beschikbaar hadden voor het debat, ging op zoek naar een avondvoorzitter en regelde de geluidsinstallatie. Ondertussen wordt er gesleuteld aan de inhoud van de avond.

Kandidaten
Inmiddels zijn de volgende kandidaten voor de verkiezingen bevestigd: Bert Peterse (SP), Rens Raemakers (D66), Raymond Knops (CDA), Chantal Nijkerken-De Haan (VVD) en Joost Reinaerts (PvdA). Ook de PVV is benaderd voor een kandidaat, maar de jongerenraad weet op dit moment nog niet of dit gaat lukken.

Uitnodiging
De Jongerenraad Nederweert hoopt dat veel inwoners de weg naar De Pinnenhof weten te vinden op vrijdag 3 maart. “De komende weken maken we meer bekend over het programma en de stellingen waarover gesproken gaat worden. Scholen, raadsleden, het college van B&W en al onze vrienden, familie en bekenden nodigen we persoonlijk of via een brief uit. En verder zijn we uiteraard actief op sociale media”, zegt Davy.

Stimuleren van de opkomst  
Burgemeester Evers is verheugd dat de jongerenraad de inwoners van Nederweert bij de democratie wil betrekken. “Verkiezingen zijn altijd een belangrijk moment. Het is mooi om te zien dat jonge plaatsgenoten zich inzetten om de opkomst te stimuleren. Als gemeente dragen we graag een steentje bij aan de organisatie. Ik zal zeker bij de avond aanwezig zijn”, aldus de burgemeester.

De jongerenraad nodigt daarom iedereen, jong en oud, uit voor het debat op 3 maart! Meer informatie over het verkiezingsdebat staat op de Facebook-pagina van de jongerenraad en van de gemeente Nederweert.

Deel dit artikel:

Reacties