Gepubliceerd:
Laatste update:

Ingestuurde brief van Werkgroep Verontruste Burgers - Randweg NEE

NEDERWEERT - Ingestuurde brief- In ons dorp wordt druk gepraat over de randweg. Was eerst vooral over de voor- en tegenstanders nu gaat de discussie voornamelijk over de Kanaalzone en of de Randweg er nu wel of niet komt. Voor ons reden om kort te vertellen hoe het er nu voor staat. In 2016 (omstreeks februari/maart) heeft de PCOL (provinciale commissie) aangegeven dat Nut en noodzaak niet aangetoond waren en een negatief advies gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat voor de projectgroep een herkansing.

Gretig is hier gebruik van gemaakt. Niet om de kosten van de Randweg verder te onderbouwen maar er werd het bekende “konijntje uit de houd getoverd”. De kanaalzone werd aangevoerd. De projectgroep gaf aan dat in feite het niet om de Randweg ging maar het was de Kanaalzone die van groot belang voor nederweert was. Om deze te kunnen aanleggen moet de Randweg komen! Samengevat: voor de Projectgroep was de Kanaalzone nummer 1 geworden en de Randweg werd bijzaak.

Er volgt een historische gemeenteraadsvergadering. Publieke tribune overladen vol. Resultaat bij stemming Oppositie tegen en een zeer kritische CDA raadslid alsnog voor.

De kanaalzone kost volgens de projectgroep ruim € 5 000.000. . Dat daar een Randweg voor nodig is, die meer dan € 20.000.000,- kost wordt door de projectgroep terzijde geschoven. Er volgen info avonden waar men met alle toeters en bellen het belang van de Kanaalzone wordt gepresenteerd …voor bijna lege zalen.

De trein gaat verder……

Alle gegevens worden naar de provincie gestuurt met de vraag vanuit de projectgroep om zo snel mogelijk verder te gaan.

18 januari 2017:

De commissie van de provinciale staten buigt zich over de Randweg en Kanaalzone. Ook dit gebeurde met een volle publieke tribune vanuit Nederweert. De commissie was/is heel duidelijk. Een grote meerderheid ziet de Randweg niet zitten. Dit hebben we uitgebreid in het nieuws kunnen lezen (De Limburger, L1 enz, enz) .

Voor veel mensen in Nederweert en omstreken was het duidelijk: De Randweg is van de baan. College van nederweert last al een extra raadsvergadering in, dit met hoel om alles eens goed te evalueren. Maar………. Zij schrijft ook een smeekbrief naar de Provincie om toch nog een echt goed naar de stukken te kijken om alsnog te besluiten om de Randweg door te laten gaan.

8 februari besluit het bestuur van de provincie om de Randweg voor de vergadering van 10 februari van de agenda te halen om de projectgroep e.a. de gelegenheid te geven om zowel de Randweg en de N266 nog eens goed te bekijken.

Het is nu duidelijk: DE RANDWEG IS NIET VAN DE BAAN! Aanstaande vrijdag 24 februari is er weer in Maastricht overleg over de Randweg. Er zal weer een besluit genomen moeten worden over: Over hoe verder.

Samenvattend: Mensen, die denken dat de Randweg van de baan is en dat er nu op korte termijn aan de werkelijke knelpunten gewerkt gaat woorden hebben het fout.

In alle stilte wordt er nog steeds gewerkt om de Randweg er door te drukken. Belangrijk dat ieder waakzaam blijft en ons college en Raad kritisch blijft volgen en aan hun vraagt om verantwoord met de belangen van Nederweert om te gaan.

Werkgroep Verontruste Burgers

Deel dit artikel:

Reacties