Gepubliceerd:
Laatste update:

Samenwerking sociale recherche Nederweert en Weert

WEERT/NEDERWEERT - De gemeente Weert en gemeente Nederweert gaan een samenwerkingsovereenkomst aan met als doel het voorkomen en opsporen van fraude met de sociale zekerheidsregeling.

In opdracht van gemeente Nederweert worden deze taken al meer dan 5 jaar uitgevoerd door het team handhaving van gemeente Weert.

Nieuwe wetten
Met de komst van de nieuwe wetten binnen het sociaal domein staat privacy echter hoog in het vaandel. Men heeft geconstateerd dat de huidige juridische grondslag van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gemeenten Nederweert en Weert niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Uitwisselen van informatie
Daarom zijn er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bewerkingsovereenkomst opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over taken en bevoegdheden, aansturing, informatie-uitwisseling, privacy en afspraken aangaande de overeenkomst zelf. In de bewerkingsovereenkomst is vastgesteld voor welke doeleinden persoonsgegevens mogen worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen.

Ook gaat gemeente Weert een soortgelijke overeenkomst aan met de gemeente Leudal.

Deel dit artikel:

Reacties