A15
3 km
Ridderkerk - Gorinchem
A15 Ridderkerk richting Gorinchem, 3 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).
A20
2 km
Hoek van Holland - Gouda
A20 Hoek van Holland richting Gouda, 2 km stilstaand verkeer (toenemend).
A27
3 km
Almere - Utrecht
A27 Almere richting Utrecht, 3 km stilstaand verkeer (afnemend).