A1
9 km
Osnabrück - Apeldoorn
A1 Osnabrück richting Apeldoorn, 2 km langzaamrijdend verkeer.
Apeldoorn - Hengelo
A1 Apeldoorn richting Hengelo, 7 km langzaamrijdend verkeer.
A4
2 km
Amsterdam - Den Haag
A4 Amsterdam richting Den Haag, 2 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).
A8
2 km
Amsterdam - Zaandam
A8 Amsterdam richting Zaandam, 2 km langzaamrijdend verkeer (toenemend).
A9
3 km
Amstelveen - Alkmaar
A9 Amstelveen richting Alkmaar, 3 km langzaamrijdend verkeer (afnemend).
A10
2 km
De Nieuwe Meer - Coenplein
A10 De Nieuwe Meer richting Coenplein, 2 km langzaamrijdend verkeer.
A28
7 km
Assen - Zwolle
A28 Assen richting Zwolle, 7 km stilstaand verkeer.
A35
2 km
Almelo - Enschede
A35 Almelo richting Enschede, 2 km stilstaand verkeer.